Condicions de reserva

  • Inici
  • Condicions de reserva
ELS HORARIS D'ENTRADA ALS APARTAMENTS PER NORMA GENERAL SÓN ELS SEGÜENTS:

Arribada: de 17:00 a 20:00

Sortida: de 09:00 a 10:00

L'IMPORT DE L'ESTADA: es cobrarā A LA TARGETA DEL CLIENT

CONDICIONS: SENSE CÀRREC AL MOMENT D'EFECTUAR LA RESERVA, 7 DIES ABANS DE L'ENTRADA SE LI EFECTUÉS EL CÀRREC EN LA SEVA TARGETA

LI ENVIAREM UN ENLLAÇ AL SEU CORREU PER A EFECTUAR EL PAGAMENT SEGUR SEGONS NORMATIVA PSD2

ANUL·LACIÓ DEL CONTRACTE PER PART DEL CLIENT:

De produir-se anul·lació es cobrarà el següent en concepte de penalització:

8 dies abans de la data d'entrada · Sense càrrec
7 a 0 dies abans de la data d'entrada · 100% de l'import de la reserva
No presentació · 100% de l'total de l'estada
No hi haurà abonaments si el client desisteix dels serveis voluntàriament abans de complir la seva estada.

En el cas que per causa improvista i no imputable a l'empresa, l'allotjament no pogués ser ocupat, l'empresa posarà a disposició el client un altre allotjament d'igual o superiors característiques sense reemborsament per enlloc.

RECLAMACIONS:

Qualsevol deficiència, anomalia o defecte que el client trobi a la seva arribada trendrá de ser posada en coneixement immediatament a la recepció dels apartaments 48h després de la seva arribada, només s'acceptaran i tramitaran aquelles que han estat efectuades en el, durant l'estada de els clients. Un cop acabat el període de la seva estada no s'acceptarà cap tipus de reclamació.

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( "LPD") l'informem que mitjançant la complementació del el procés de reserva, les seves dades personals quedaran incorporades en els fitxers de l'empresa, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable de l'arxiu la pròpia empresa.